bk

Wyższe Studium Fotografii afa to szkoła fotograficzna, która działa od 1997 roku i wraz z Prywatnym Policealnym Studium Fotograficznym PHO-BOS tworzy Wrocławskie Szkoły Fotograficzne.
Nauka w WSF afa trwa trzy lata, na które składa się sześć semestrów i uwieńczona jest obroną pracy dyplomowej. Zakwalifikowane prace przedstawiane są publiczności w Muzeum Miejskim Wrocławia.
W WSF afa wykładowcami są artyści fotograficy (członkowie ZPAF), krytycy sztuki, artyści plastycy, wykładowcy z dorobkiem artystycznym jak również naukowym.

Zajęcia w WSF afa odbywają się zarówno w systemie stacjonarnym jak i zaocznym. Obejmują praktyczną naukę w kilku pracowniach fotograficznych, projektowania graficznego oraz grafiki komputerowej, filmu eksperymentalnego, nowych mediów i sztuki multimedialnej. W programie znajdują się także przedmioty teoretyczne z zakresu współczesnej humanistyki. Doskonaleniu wiedzy i oczywiście twórczej atmosferze służą warsztaty oraz plenery.


Leave a Reply