z6429067x

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” mieści się we Wrocławiu, a dokładniej na ulicy Krakowskiej. Uczelnia ta od 10 lat kształci ekonomistów, politologów, dziennikarzy, jak również informatyków oraz specjalistów w dziedzinie turystyki i stosunków międzynarodowych. Dzięki zatrudnionej kadrze, wywodzącej się z wielu renomowanych uczelni wyższych zarówno w kraju jak i za granicą, Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” zyskała prestiż oraz wysoką pozycję na rynku usług edukacyjnych. Dodatkową zaletą tej uczelni jest przyjazna atmosfera, która w niej panuje. Ponad to studentom dostarczana jest najnowsza światowa wiedza, oraz zapewniony rozwój indywidualnych zdolności. Ta wrocławska uczelnia ma w swej ofercie następujące kierunki:

Zarządzanie
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
Stosunki międzynarodowe
Politologia
Informatyka
Turystyka i rekreacja

student


Leave a Reply