z6416131x1

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu to uczelnia o profilu ekonomiczno-menadżerskim. Jej misją jest kształcenie na wysokim poziomie, blisko praktyki oraz zgodnie z europejskimi standardami. System jakości dydaktyki w tej uczelni oparty jest na pięciu procedurach. Pierwszą z nich jest tworzenie i realizowanie treści nauczania. Następne to dobór kadry i obsady zajęć, nadzór nad zapleczem dydaktyki. Ponad to motywowanie do dobrej nauki i pracy oraz kontrolowanie i rozwijanie jakości dydaktyki. Wyższa Szkoła Handlowa ma w swej ofercie edukacyjnej studia wyższe w ranach kierunków studiów, studia podyplomowe, jak również dokształcające. Ponad to szkoła ta prowadzi badania naukowe, które służyć mają odrywaniu i przekazywaniu prawdy. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu kształci studentów na kierunkach:
Zarządzanie
Turystyka i rekreacja
Europeistyka
Informatyka i ekonometria
Ekonomia

32e1b40f5d169db3a11d2bbb9eea349c


Leave a Reply