Wyższa Szkoła filologiczna we Wrocławiu jest jedyną uczelnią filologiczną w regionie. Specjalizuje się ona tylko w filologiach, jej jedynym celem są języki obce i właśnie na nie jest ona nakierowana. Ponadto zapewnia ona najwyższą jakość kształcenia, która została potwierdzona wysoką oceną Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Kolejnym atutem tej uczelni jest staranie dobrana i profesjonalna kadra naukowo-dydaktyczna. Szkoła ta ciągle unowocześnia i aktualizuje programy kształcenia, prowadzi badania filologiczne i wydaje własne publikacje naukowe w zakresie języków obcych. Atutem tej uczelni są także kontakty z zagranicznymi uczelniami, co umożliwia studentom wyjazd na stypendia i staże za granicą. Jej misją jest kształcenie praktycznych umiejętności językowych na poziomie akademickim oraz wyposażenie absolwentów w szeroką interdyscyplinarną wiedzę oraz umiejętności praktyczne, dzięki czemu będzie on mógł znaleźć ciekawą i atrakcyjną pracę. WSF w swej ofercie posiada studia na kierunku: filologia angielska, filologia germańska, filologia hiszpańska, Amerykanistyka, a także studia dwujęzyczne. Zainteresowani niech chwycą pióra lub długopisy i zapiszą sobie adres tej uczelni:
Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
ul. Sienkiewicza 32
50-335 Wrocław

logo-wsf


Leave a Reply