dssjkaw

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu jest pierwszą, a zarazem jedyną akademicką uczelnią niepubliczną na Dolnym Śląsku. Trzeba także dodać, że według rankingu szkół wyższych Perspektywy i Rzeczpospolita 2011 to także największa uczelnia prywatna. Jej założycielem jest Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu.

Dolnośląska Szkoła Wyższa, niegdyś Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP posiada czternastoletnią tradycję, a co za tym idzie ma już na swoim koncie ponad 15000 absolwentów oraz 8500 studentów w trakcie edukacji.

Do głównych zalet Dolnośląskiej Szkoły wyższej można zaliczyć przede wszystkim: uprawnienia habilitacyjne i doktorskie na Wydziale Nauk Pedagogicznych, uprawnienia doktorskie na Wydziale Nauk Społecznych i Dziennikarstwa, a także akredytowane kierunki studiów magisterskich oraz możliwość studiowania w języku angielskim, a także współpraca uczelni z ponad 50 uczelniami zagranicznymi.

Dolnośląska Szkoła Wyższa to aż trzy wydziały w samym Wrocławiu oraz Wydział zamiejscowy w Kłodzku. Kierunki kształcenia w Dolnośląskiej szkole wyższej to: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, bezpieczeństwo narodowe, etnologia, filozofia, historia, kulturoznawstwo, jak również pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, praca socjalna, stosunki międzynarodowe, a także geodezja i kartografia, nawigacja.


Leave a Reply