Jeśli interesują Cię studia na kierunkach takich jak: Informatyka, Turystyka i Rekreacja, bądź Filologia Angielska lub też Germańska dobrym wyborem może być Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej “Horyzont”. Ponadto wybierając Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej “Horyzont”, masz możliwość studiowania zarówno na studiach dziennych jak i zaocznych.

Najważniejszą zaletą Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej jest jej kadra, którą tworzą [...]

Jeśli zdałeś maturę i interesujesz się logistyką oraz transportem, może dobrym rozwiązaniem dalszego kształcenia będą studia w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu powstała w roku 2001 we Wrocławiu. Szkoła ta została powołana do życia z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Budowy Wrocławskiego Zintegrowanego Centrum Logistycznego przy współpracy z [...]

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu jest pierwszą, a zarazem jedyną akademicką uczelnią niepubliczną na Dolnym Śląsku. Trzeba także dodać, że według rankingu szkół wyższych Perspektywy i Rzeczpospolita 2011 to także największa uczelnia prywatna. Jej założycielem jest Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu.
Dolnośląska Szkoła Wyższa, niegdyś Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP posiada czternastoletnią tradycję, a [...]

Wyższe Studium Fotografii afa to szkoła fotograficzna, która działa od 1997 roku i wraz z Prywatnym Policealnym Studium Fotograficznym PHO-BOS tworzy Wrocławskie Szkoły Fotograficzne.
Nauka w WSF afa trwa trzy lata, na które składa się sześć semestrów i uwieńczona jest obroną pracy dyplomowej. Zakwalifikowane prace przedstawiane są publiczności w Muzeum Miejskim Wrocławia.
W WSF afa wykładowcami są [...]

Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów znajduje się we Wrocławiu Łąkowej 8. Warto dodać, iż jest ona najstarszą niepubliczną uczelnią w tym mieście, dzięki czemu dyplom tej uczelni jest ceniony zarówno na wrocławskim, jak i ogólnopolskim rynku pracy. Szkoła istnieje od 1995 roku i odnosi wiele sukcesów takich jak I miejsce na Dolnym Śląsku w rankingach [...]

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” mieści się we Wrocławiu, a dokładniej na ulicy Krakowskiej. Uczelnia ta od 10 lat kształci ekonomistów, politologów, dziennikarzy, jak również informatyków oraz specjalistów w dziedzinie turystyki i stosunków międzynarodowych. Dzięki zatrudnionej kadrze, wywodzącej się z wielu renomowanych uczelni wyższych zarówno w kraju jak i za granicą, Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” zyskała [...]

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus we Wrocławiu zaprasza osoby chcące kształcić się na kierunkach: informatyka, administracja oraz fizjoterapia. Jej największym atutem jest profesjonalna kadra naukowo-dydaktyczna oraz nowoczesne, zintegrowane programy nauczania zawierające pakiety przedmiotów pozwalających na swobodne poruszanie się w zawiłościach uwarunkowań prawnych instytucji administracyjnych po połączeniu z UE. Kolejną zaletą tej uczelni jest [...]

Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu kształci studentów w zakresie nauk humanistycznych, technicznych i nauk o kulturze fizycznej. Uczelnia mieści się przy ulicy Stabłowickiej jest to siedziba główna. Dwa pozostałe budynki dydaktyczne mieszczą się przy ulicy Wojrowickiej i Grabiszyńskiej. Uczelnia kształci m.in. geodetów, architektów wnętrz, specjalistów od gospodarki przestrzennej i budownictwa komunikacyjnego, fizjoterapeutów. Absolwenci Wyższej szkoły [...]

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu to uczelnia o profilu ekonomiczno-menadżerskim. Jej misją jest kształcenie na wysokim poziomie, blisko praktyki oraz zgodnie z europejskimi standardami. System jakości dydaktyki w tej uczelni oparty jest na pięciu procedurach. Pierwszą z nich jest tworzenie i realizowanie treści nauczania. Następne to dobór kadry i obsady zajęć, nadzór nad zapleczem [...]

Wyższa Szkoła filologiczna we Wrocławiu jest jedyną uczelnią filologiczną w regionie. Specjalizuje się ona tylko w filologiach, jej jedynym celem są języki obce i właśnie na nie jest ona nakierowana. Ponadto zapewnia ona najwyższą jakość kształcenia, która została potwierdzona wysoką oceną Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Kolejnym atutem tej uczelni jest staranie dobrana i profesjonalna kadra naukowo-dydaktyczna. [...]