Jeśli interesują Cię studia na kierunkach takich jak: Informatyka, Turystyka i Rekreacja, bądź Filologia Angielska lub też Germańska dobrym wyborem może być Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej “Horyzont”. Ponadto wybierając Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej “Horyzont”, masz możliwość studiowania zarówno na studiach dziennych jak i zaocznych.

horyz

Najważniejszą zaletą Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej jest jej kadra, którą tworzą wybitni specjaliści, profesorowie z dużym dorobkiem zarówno zawodowym jak i naukowym.

Innym ważnym atutem Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej jest również profilowanie sylwetki zawodowej absolwenta, dzięki czemu w przyszłości będzie miał on większe pole manewru na nowoczesnym rynku pracy tak w Polsce jak i za granicą.

Inne zalety Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej “Horyzont” to między innymi: stypendium socjalne, stypendium w ramach ZPORP, stypendium naukowe, pomoc w uzyskaniu kredytu przez studenta na pokrycie kosztów czesnego, dogodna lokalizacja obu siedzib Uczelni, wirtualny dziekanat, a także doskonale wyposażone pracownie specjalistyczne i bezprzewodowy Internet na terenie uczelni.

Jeśli zdałeś maturę i interesujesz się logistyką oraz transportem, może dobrym rozwiązaniem dalszego kształcenia będą studia w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu powstała w roku 2001 we Wrocławiu. Szkoła ta została powołana do życia z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Budowy Wrocławskiego Zintegrowanego Centrum Logistycznego przy współpracy z grupą szkół ESIDEC w Metz, wrocławską Akademią Ekonomiczną, Politechniką Wrocławską, jak również Gminą Wrocław oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

slit

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu cieszy się dużym zainteresowaniem i popularnością wśród kandydatów na studia, chcących po ich ukończeniu znaleźć ciekawą pracę zgodną z ukończonym kierunkiem studiów. Każdego roku na studia pierwszego stopnia przyjmowanych jest około 300 kandydatów, jak również około 200 kandydatów chcących rozpocząć studia podyplomowe, a także od roku 2007 Uczelnia przyjmuje kandydatów na studia magisterskie.

Jeśli, więc Twoje zainteresowania związane są z logistyką i transportem, a swoją przyszłość wiążesz właśnie z tym kierunkiem koniecznie odwiedź Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

dssjkaw

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu jest pierwszą, a zarazem jedyną akademicką uczelnią niepubliczną na Dolnym Śląsku. Trzeba także dodać, że według rankingu szkół wyższych Perspektywy i Rzeczpospolita 2011 to także największa uczelnia prywatna. Jej założycielem jest Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu.

Dolnośląska Szkoła Wyższa, niegdyś Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP posiada czternastoletnią tradycję, a co za tym idzie ma już na swoim koncie ponad 15000 absolwentów oraz 8500 studentów w trakcie edukacji.

Do głównych zalet Dolnośląskiej Szkoły wyższej można zaliczyć przede wszystkim: uprawnienia habilitacyjne i doktorskie na Wydziale Nauk Pedagogicznych, uprawnienia doktorskie na Wydziale Nauk Społecznych i Dziennikarstwa, a także akredytowane kierunki studiów magisterskich oraz możliwość studiowania w języku angielskim, a także współpraca uczelni z ponad 50 uczelniami zagranicznymi.

Dolnośląska Szkoła Wyższa to aż trzy wydziały w samym Wrocławiu oraz Wydział zamiejscowy w Kłodzku. Kierunki kształcenia w Dolnośląskiej szkole wyższej to: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, bezpieczeństwo narodowe, etnologia, filozofia, historia, kulturoznawstwo, jak również pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, praca socjalna, stosunki międzynarodowe, a także geodezja i kartografia, nawigacja.

bk

Wyższe Studium Fotografii afa to szkoła fotograficzna, która działa od 1997 roku i wraz z Prywatnym Policealnym Studium Fotograficznym PHO-BOS tworzy Wrocławskie Szkoły Fotograficzne.
Nauka w WSF afa trwa trzy lata, na które składa się sześć semestrów i uwieńczona jest obroną pracy dyplomowej. Zakwalifikowane prace przedstawiane są publiczności w Muzeum Miejskim Wrocławia.
W WSF afa wykładowcami są artyści fotograficy (członkowie ZPAF), krytycy sztuki, artyści plastycy, wykładowcy z dorobkiem artystycznym jak również naukowym.

Zajęcia w WSF afa odbywają się zarówno w systemie stacjonarnym jak i zaocznym. Obejmują praktyczną naukę w kilku pracowniach fotograficznych, projektowania graficznego oraz grafiki komputerowej, filmu eksperymentalnego, nowych mediów i sztuki multimedialnej. W programie znajdują się także przedmioty teoretyczne z zakresu współczesnej humanistyki. Doskonaleniu wiedzy i oczywiście twórczej atmosferze służą warsztaty oraz plenery.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów znajduje się we Wrocławiu Łąkowej 8. Warto dodać, iż jest ona najstarszą niepubliczną uczelnią w tym mieście, dzięki czemu dyplom tej uczelni jest ceniony zarówno na wrocławskim, jak i ogólnopolskim rynku pracy. Szkoła istnieje od 1995 roku i odnosi wiele sukcesów takich jak I miejsce na Dolnym Śląsku w rankingach „Wprost”, “Rzeczpospolitej” i “Perspektyw”.

wszif

Ponadto Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów zapewnia najwyższy komfort studiowania poprzez łatwy sposób przekazywania wiedzy, ograniczenie ilości niezbędnych zjazdów do minimum oraz umieszczanie materiałów wykładowych w systemie E-learningowym.

Inne zalety Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów to atrakcyjne czesne, lokalizacja w centrum miasta, atrakcyjne stypendia naukowe i socjalne oraz możliwość studiowania za granicą, dzięki współpracy z największymi polskimi przedsiębiorstwami, jak również organizacjami międzynarodowymi.

Inne atuty WSZiF to najlepsza kadra dydaktyczna, różnorodność kierunków studiów, pozytywna atmosfera, dostęp do wirtualnego dziekanatu oraz internetu, bezpłatne konsultacje z wykładowcami, a także indywidualnie ustalane terminy płatności za czesne.

z6429067x

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” mieści się we Wrocławiu, a dokładniej na ulicy Krakowskiej. Uczelnia ta od 10 lat kształci ekonomistów, politologów, dziennikarzy, jak również informatyków oraz specjalistów w dziedzinie turystyki i stosunków międzynarodowych. Dzięki zatrudnionej kadrze, wywodzącej się z wielu renomowanych uczelni wyższych zarówno w kraju jak i za granicą, Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” zyskała prestiż oraz wysoką pozycję na rynku usług edukacyjnych. Dodatkową zaletą tej uczelni jest przyjazna atmosfera, która w niej panuje. Ponad to studentom dostarczana jest najnowsza światowa wiedza, oraz zapewniony rozwój indywidualnych zdolności. Ta wrocławska uczelnia ma w swej ofercie następujące kierunki:

Zarządzanie
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
Stosunki międzynarodowe
Politologia
Informatyka
Turystyka i rekreacja

student

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus we Wrocławiu zaprasza osoby chcące kształcić się na kierunkach: informatyka, administracja oraz fizjoterapia. Jej największym atutem jest profesjonalna kadra naukowo-dydaktyczna oraz nowoczesne, zintegrowane programy nauczania zawierające pakiety przedmiotów pozwalających na swobodne poruszanie się w zawiłościach uwarunkowań prawnych instytucji administracyjnych po połączeniu z UE. Kolejną zaletą tej uczelni jest bardzo dobra baza dydaktyczna: pracownie multimedialne, pracownie baz danych, języków programowania - wszystkie pracujące w sieci z dostępem do Internetu. Uczelnia ta oferuje swoim studentom dostęp do sieci bezprzewodowej na terenie uczelni, a także dostęp do najnowszych technologii informatycznych - dzięki współpracy z czołowymi producentami oprogramowania. Ponad to uczelnia zapewnia swym studentom możliwość zdobycia międzynarodowych certyfikatów producentów oprogramowania potwierdzających wiedzę specjalistyczną z wybranej przez studenta ścieżki np. Microsoft, Cisco, a także certyfikatów ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych) i międzynarodowego certyfikatu językowego - TELC (The European Language Certificates). Osoby zainteresowane studiami na tej uczelni powinny chwycić za pióro lub długopis i zapisać sobie adres Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania Copernicus lub odwiedzić jej stronę internetową, by zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi rekrutacji.

wyzsza_szkola_informatyki_i_zarzadzania_copernicus_we_wroclawiu

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus we Wrocławiu
ul. Inowrocławska 56
53-648 Wrocław

Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu kształci studentów w zakresie nauk humanistycznych, technicznych i nauk o kulturze fizycznej. Uczelnia mieści się przy ulicy Stabłowickiej jest to siedziba główna. Dwa pozostałe budynki dydaktyczne mieszczą się przy ulicy Wojrowickiej i Grabiszyńskiej. Uczelnia kształci m.in. geodetów, architektów wnętrz, specjalistów od gospodarki przestrzennej i budownictwa komunikacyjnego, fizjoterapeutów. Absolwenci Wyższej szkoły Humanistycznej są przygotowani do pracy w urzędach i instytucjach publicznych a także w różnego rodzaju przedsiębiorstwach produkcyjnych, finansowych, usługowych, handlowych itp. Szkoła dysponuje między innymi: salami wyposażonymi w nowoczesny sprzęt dydaktyczny i ćwiczeniowy, sale komputerowe z nieograniczonym dostępem do Internetu, kafejkę internetową. Ponadto w szkole funkcjonuje tak pożądana ostatnio w każdym miejscu bezprzewodowa sieć WiFi. Dla wygody zmotoryzowanych studentów uczelnia dysponuje dość obszernym parkingiem. Odwiedzając uczelnię kilka dni temu oprócz miłej kadry i pań w dziekanacie otrzymałem długopisy, reklamówki i przewodniki uczelni. W szkole tej duży nacisk kładziony jest nie tylko na rozwój intelektualny ale także na rozwój fizyczny studentów. Studenci mają do dyspozycji siłownię, basen, sale gimnastyczne jak i boisko.

humanistyczna1

z6416131x1

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu to uczelnia o profilu ekonomiczno-menadżerskim. Jej misją jest kształcenie na wysokim poziomie, blisko praktyki oraz zgodnie z europejskimi standardami. System jakości dydaktyki w tej uczelni oparty jest na pięciu procedurach. Pierwszą z nich jest tworzenie i realizowanie treści nauczania. Następne to dobór kadry i obsady zajęć, nadzór nad zapleczem dydaktyki. Ponad to motywowanie do dobrej nauki i pracy oraz kontrolowanie i rozwijanie jakości dydaktyki. Wyższa Szkoła Handlowa ma w swej ofercie edukacyjnej studia wyższe w ranach kierunków studiów, studia podyplomowe, jak również dokształcające. Ponad to szkoła ta prowadzi badania naukowe, które służyć mają odrywaniu i przekazywaniu prawdy. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu kształci studentów na kierunkach:
Zarządzanie
Turystyka i rekreacja
Europeistyka
Informatyka i ekonometria
Ekonomia

32e1b40f5d169db3a11d2bbb9eea349c

Wyższa Szkoła filologiczna we Wrocławiu jest jedyną uczelnią filologiczną w regionie. Specjalizuje się ona tylko w filologiach, jej jedynym celem są języki obce i właśnie na nie jest ona nakierowana. Ponadto zapewnia ona najwyższą jakość kształcenia, która została potwierdzona wysoką oceną Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Kolejnym atutem tej uczelni jest staranie dobrana i profesjonalna kadra naukowo-dydaktyczna. Szkoła ta ciągle unowocześnia i aktualizuje programy kształcenia, prowadzi badania filologiczne i wydaje własne publikacje naukowe w zakresie języków obcych. Atutem tej uczelni są także kontakty z zagranicznymi uczelniami, co umożliwia studentom wyjazd na stypendia i staże za granicą. Jej misją jest kształcenie praktycznych umiejętności językowych na poziomie akademickim oraz wyposażenie absolwentów w szeroką interdyscyplinarną wiedzę oraz umiejętności praktyczne, dzięki czemu będzie on mógł znaleźć ciekawą i atrakcyjną pracę. WSF w swej ofercie posiada studia na kierunku: filologia angielska, filologia germańska, filologia hiszpańska, Amerykanistyka, a także studia dwujęzyczne. Zainteresowani niech chwycą pióra lub długopisy i zapiszą sobie adres tej uczelni:
Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
ul. Sienkiewicza 32
50-335 Wrocław

logo-wsf